ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αναγκαστική εκτέλεση

Διαθέτουμε γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες εκτέλεσης εθνικής και διεθνούς. Επίσης, υπερασπιζόμαστε με επιτυχία οφειλέτες κατά καταχρηστικών διαδικασιών εκτέλεσης δανειστών τους. Ενεργούμε τόσο ως σύμβουλοι όσο κι ως συνήγοροι σε δίκες περί την εκτέλεση σε όλα τα στάδια της εκτελεστικής διαδικασίας, από την κατάστρωση επιθετικής ή αμυντικής στρατηγικής μέχρι και τον πλειστηριασμό, την κατακύρωση και την κατάταξη των πιστωτών προς διανομή του πλειστηριάσματος. To γραφείο μας ειδικεύεται στις διαδικασίες έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού, καθώς ο εταίρος μας, Καθηγητής Σπύρος Τσαντίνης ήταν ο Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στον σχετικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 655/2014.

Επίσης, η πρακτική μας καλύπτει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και δικαστηριακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια καθώς και προς πιστωτές που επιδιώκουν έννομη προστασία από τις δυσμενείς συνέπειες της αφερεγγυότητας οφειλετών τους. Παρέχουμε συμβουλές για την ανά περίπτωση κατάλληλη στρατηγική, μετέχουμε σε εξώδικες διαπραγματεύσεις για συμφωνίες εξυγίανσης κι εκπροσωπούμε τους ενδιαφερόμενους κατά την δικαστική επικύρωσή τους. Χειριζόμαστε υποθέσεις πτώχευσης και λοιπών διαδικασιών αφερεγγυότητας μέχρι περατώσεως της διαδικασίας εκκαθάρισης της περιουσίας του οφειλέτη. 

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@tsantinislawfirm.gr
© Tsantinis Law Firm 2024
Designed by wild
We use cookies
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες. Πατώντας “Αποδοχή”, συναινείτε στην χρήση όλων των Cookies.